Jdi na obsah Jdi na menu
 


hodonin.gif
 
cez.gif
 
konto_bariery.gif
 
 lkb.gif
 
logonezavisli2.jpg 
 
 mnd.jpg
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...

 

Vážení přátelé,

představuje se Vám občanské sdružení Oáza Hodonín středisko speciálních služeb, jehož posláním a hlavním druhem činnosti je zlepšování životních podmínek zdravotně handicapovaných občanů, dětí, mládeže a seniorů, jejich vzdělávání, rehabilitace, pracovní zařazení, volnočasové aktivity a sportovní, kulturní a společenské vyžití. Našim cílem je integrace zdravotně handicapovaných občanů do majoritní společnosti.

Jsme skupina zdravotně handicapovaných osob, jenž nechce čekat, až pro nás společnost něco udělá a chceme sami přispět k řešení problémů handicapovaných osob. Základ našeho kolektivu pracuje společně více než 18 let. Rozhodli jsme se vybudovat vlastní bezbariérové rehabilitační a multifunkční centrum, s možností azylového i trvalého ubytování a pracovního uplatnění handicapovaných osob. Od Městského úřadu Hodonín jsme odkoupili velmi vhodný pozemek, který sousedí s plaveckým a atletickým stadiónem, koupalištěm s krytým bazénem, veslařským areálem, ale i s rodinnými domky se zahradami a sady. Provedli jsme asanaci starých objektů a dosud postavili šest plánovaných dvojdomků, které jsou ve fázi vnitřních instalací a vybavení a některé jsou již zkolaudovány a slouží svému účelu. Po dobudování bude celý areál obsahovat mimo uvedené dvojdomky správní budovy s prostory pro dům pečovatelské služby pro trvalé i přechodné bydlení, rehabilitaci, prostory pro zájmovou a pracovní činnost zdravotně a sociálně handicapovaných osob.

Děkujeme všem dárcům a lidem, kteří nám přispívají finančně a v naší práci nám nezištně a obětavě pomáhají!

Dovolujeme si dále doufat ve Vaší podporu.

I malá částka může být součástí velkého díla!

Číslo účtu veřejné sbírky, kde můžete finančně podpořit naši stavbu je:

86 - 2395960207/0100

V současnosti začínáme s výstavbou

správních budov:S přáním stálého zdraví!

Za kolektiv Oázy Hodonín

Mgr. Josef Černý - předseda

http://www.oazahodonin.cz

oaza.hod@seznam.czVYŘEŠENÍ POZEMKŮ

OÁZY HODONÍNPOMOC V PRAVOU CHVÍLI

Předání symbolického šeku s částkou 140 000.-Kč poslancem parlamentu ČR Ottou Chaloupkou, za přítomnosti široké veřejnosti. Finanční dar je určen na zakoupení pozemků pod areálem Oáza.

Tuto částku věnovala strana z poslaneckých náhrad, kterých se jejich poslanci zřekli ve prospěch charitativních projektů.

Velmi nás potěšil jejich zájem o dosavadní práci zdravotně handicapovaných spoluobčanů, kteří tento areál nezištně budují a jejich snahu o nezávislý a svobodný život v rodinách mimo ústav. Dovolte, abychom touto cestou poděkovali Věcem Veřejným za pomoc, která přišla v pravou chvíli.

Kolektiv Oázy HodonínNEZÁVISLÝM PATŘÍ VELKÝ DÍK!

Dovolte, abychom jménem občanského sdružení Oáza Hodonín poděkovali sdružení Nezávislých, ale i Vám široké veřejnosti za upřímný zájem a pomoc při snaze o navrácení pozemků pod našim bezbariérovým areálem pro zdravotně handicapované Oáza Hodonín, který slouží k bydlení, vzdělávání, rehabilitaci, sportu a volno časovým aktivitám zdravotně handicapovaných, seniorů, dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti.

Když zdravotně postižení vloni v září přišli téměř po 20letech o vlastnictví pozemků pod areálem, ne svou vinou, ale z procesních chyb města při sepisování smlouvy v roce 1991, obrátili se na zastupitelstvo se žádostí o navrácení pozemků formou daru. Velice nás potěšil zájem Nezávislých nejen o problematiku pozemků, ale i o dosavadní práci a snahu handicapovaných spoluobčanů, kteří tento areál nezištně budují. Velmi nás potěšila slova uznání nad vybudovaným dílem a snahou o nezávislý, svobodný život v rodinách zdravotně handicapovaných mimo ústav. Zajisté svým zájmem a podporou přispěli Nezávislí ke kladnému vyřízení. Děkujeme!!!

Kolektiv Oázy Hodonín.Děkujeme za pomoc OÁZE

Naše občanské humanitární sdružení Oáza Hodonín se v nedávné době potýkalo s velkými problémy, kdy jsme, ne svou vinou, přišli téměř po dvaceti letech o vlastnictví pozemků pod naším areálem pro těžce zdravotně handicapované v Rybářích v Hodoníně. Jednalo se o procesní chyby města Hodonín při sepisování smlouvy v roce 1991.

Obrátili jsme se na zastupitelstvo města se žádostí o navrácení těchto pozemků již dříve nám darovaných do opětovného našeho vlastnictví. Velmi nás potěšil zájem zastupitelů za Stranu zelených a nezávislých, kteří se zajímali nejen o problematiku pozemků, ale i o dosavadní práci a snahu handicapovaných občanů, kteří tento areál nezištně budovali.

Vážení spoluobčané, na zakoupení pozemků jsme nutně potřebovali finanční prostředky v částce cca 145 000,- Kč. Na základě naší výzvy o veřejnou sbírku pro zakoupení těchto pozemků, reagoval zejména zastupitel za Stranu zelených JUDr. Vítězslav Krabička, který nejenom, že vyzval ostatní zastupitele o poskytnutí finančního daru, ale i jako sám jediný zastupitel tento dar v částce 3 000,- Kč nám poskytl. Spoluobčané, nejenom z Vašich finančních prostředků, ale zejména za velmi účinné pomoci místní organizace Věcí veřejných, která nám uhradila celou požadovanou kupní cenu, jsme mohli získat pozemky pod naším areálem zpět do vlastnictví a darované finanční prostředky použít na další zvelebování tohoto areálu.

Chtěl bych touto formou jménem občanského humanitárního sdružení Oáza Hodonín, poděkovat zastupitelům města za Stranu zelených, zejména JUDr. Vítězslavu Krabičkovi, který nejen na zastupitelstvu účinně obhajoval naše práva vůči nespravedlnosti, která se nám stala, ale který vedle finančního daru nám i velmi účinně pomáhal s právní dokumentací a s možným právním řešením problému, do kterého jsme se, ne naší vinnou, dostali.

Pevně věříme, že tito naši zastupitelé za Stranu zelených, nezávislých a nově za Věci veřejné, budou námi občany zvoleni do zastupitelstva města a že i nadále budou nás handicapované občany v naší činnosti plně podporovat.

Ještě jednou Vám děkujeme.

Za Oázu Hodonín

Mgr. Josef Černý

Předseda